Hjem

Vi bygger bro mod bedre udnyttelse af potentialet fra IT til understøttelse af Jeres forretning

VORES AMBITION

  • Vi hjælper virksomheder med at identificere og realisere forretningspotentialet, der ligger i en god og sammenhængende IT-understøttelse af de forskellige forretningsprocesser.
  • Vi sikrer, at IT initiativer bliver organisatorisk implementeret og leverer værdi til forretningen.
  • Vi gør effekterne af IT investeringer synlige og målbare

VI GØR DET VED AT:

  • supplere med erfaring og kompetence som ofte ikke findes i virksomheden
  • bygge bro mellem informationsteknologiens muligheder og virksomhedens faktiske behov
  • sikre et solidt fundament for IT aktiviteterne samtidig med at der er agilitet i IT leverancerne

YDELSER

HVAD LAVER VI

Vi har hjulpet kunder med en bred vifte af forskellige

projekter, inden for IT understøttede forandringer. Vores ydelsesområder omfatter:

OPBYGNING AF CRM CAPABILITIES 

CRM er er et nøgleelement for virksomheders kundeorientering og sikring af fortsat vækst. Gode CRM capabilities sikrer, at al relevant information om kunden er tilgængelig og kan udnyttes i salgs-, service- og markedsføringssammenhæng. CRM er dog meget mere end et IT system - det omfatter også processer, organisation og kompetencer.

IT STRATEGISK RÅDGIVNING

 

IT er i dag en så integreret del af virksomhedernes infrastruktur, at alle nye forretningsinitiativer skal understøttes af IT. Virksomhedernes IT initiativer skal hele tiden balanceres, så de understøtter forretningsstrategien

Med en proaktiv indsats til IT strategisk planlægning undgås det at IT bliver et forsinkende led for virksomhedens forretningsinitiativer.

PROJEKT OG PROGRAMLEDELSE 

Der findes ikke mange rene IT projekter uden for IT afdelingen. Projekter med IT indhold er oftest igangsat med henblik på at skabe en forretningstransformation og skal styres effektivt for at komme i mål. Et solidt projektgrundlag og god projektledelse er nødvendige forudsætninger for dette.

Forventninger om hurtigere og flere leverancer fra IT kræver agilitet i projekt modellen