Hjem

Vi bygger bro mellem teknologi og forretning og hjælper virksomheder med at realisere de ønskede outcomes fra digitale investeringer

VORES AMBITION

  • Vi hjælper teknologivirksomheder og deres kunder med at

    fokusere kundedialogen på værdi og outcomes fra digitale løsninger - fremfor på features og functions

  • Vi bistår med at identificere og realisere forretningspotentialet, der ligger i en god og sammenhængende digital understøttelse af de forskellige forretningsprocesser.
  • Vi sikrer, at IT-initiativer bliver organisatorisk implementeret og leverer de forventede outcomes til forretningen.
  • Vi gør outcomes fra IT-investeringer synlige og målbare

VI GØR DET VED AT:

  • supplere med erfaring og kompetence som ofte ikke findes i virksomheden
  • bygge bro mellem informationsteknologiens muligheder og virksomhedens faktiske behov
  • sikre et solidt fundament for IT aktiviteterne samtidig med at der er agilitet i IT-leverancerne

YDELSER

HVAD LAVER VI

Vi arbejder med såvel med teknologivirksomheder som deres kunder, og har hjulpet en lang rækker virksomheder med en bred vifte af forskellige projekter, inden for IT understøttede forandringer. Vores ydelsesområder omfatter:

VÆKST GENNEM FOKUS PÅ EKSISTERENDE KUNDER

Mersalg til eksisterende kunder er 3-5 gange mere sandsynligt end salg til en ny kunde. Med transformationen til service-baserede forretningsmodeller, skal livstidsværdien af en kunde  realiseres over længere tid.

Nye forretningsmodeller samt generelt øget konkurrence kræver et skift i fokus mod kunderne. Kundefastholdelse er blevet essentielt og outcome-baserede kundedialoger samt aktiv anvendelse data om virksomhedens ”installed base” er kritiske discipliner.

DIGITAL SALES ENABLEMENT


CRM er er et nøgleelement for virksomheders kundeorientering og sikring af fortsat vækst. Gode CRM capabilities sikrer, at al relevant information om kunden er tilgængelig og kan udnyttes i salgs-, service- og markedsføringssammenhæng. CRM er dog meget mere end et IT system - det omfatter også processer, organisation og kompetencer.

IT STRATEGISK RÅDGIVNING

 

IT er i dag en så integreret del af virksomhedernes infrastruktur, at alle nye forretningsinitiativer skal understøttes af IT. Virksomhedernes IT initiativer skal hele tiden balanceres, så de understøtter forretningsprioriteter

og der skal følges op på at de implementerede IT-løsninger fortsat leverer de outcomes de blev sat i verden for.

Med en proaktiv indsats til IT strategisk planlægning undgås det, at IT bliver et forsinkende led for virksomhedens forretningsinitiativer.

PROJEKT OG PROGRAMLEDELSE 

Der findes ikke mange rene IT projekter uden for IT afdelingen. Projekter med IT indhold er oftest igangsat med henblik på at skabe en forretningstransformation og skal styres effektivt for at komme i mål. Et solidt projektgrundlag og god projektledelse er nødvendige forudsætninger for dette.

Forventninger om hurtigere og flere leverancer fra IT kræver agilitet i projektmodellen