Om Incito

INCITO er en netværksbåret virksomhed og er omdrejnings-punktet for et netværk af erfarne managementkonsulenter, der alle brænder for at IT understøttede forandringsprojekter skal levere værdi og outcomes.


Fælles for konsulenterne i netværket er en stærk faglig ballast, god forretningsmæssig procesforståelse og dyb indsigt i de rådgivningsydelser vi beskæftiger os med. Vi tror på, at god forretningsforståelse samt stort fokus på den organisatoriske implementering er kritiske elementer, for at få succes med IT understøttede forandringsprojekter.

 

Konsulenterne i netværket har alle minimum 10-15 års erfaring og typisk en baggrund fra et eller flere store internationale konsulenthuse.

 

Vore ydelser tager afsæt i et antal stærke rådgivningskoncepter, der tilpasses behovet hos den enkelte kunde - således at den endelige løsning er skabt i tæt samarbejde med kunden

 

 

Vores tilgang til rådgivning er baseret på

Erfaring, indsigt og integritet

Erfaring med projektarbejdsformen

De rette kompetencer til opgaven

Kundens sparrings-partner

Uafhængighed af leverandørinteresser

Agilitet i projekterne

Fokus på Capabilities – ikke bare IT løsninger

..og vi det sikrer vi gennem

  • rådgivning om det vi ved noget om
  • ærlige og åbne forudsætninger
  • vedvarende energi i projekterne


  • brugen af netværkspartnere når vi ikke selv har kompetence
  • både med- og modspil
  • objektivitet, men vi tør godt tage et standpunkt
  • projekter der løbende har leverancer som optimalt set kan ibrugtages selvstændigt (Minimum Viable Products og Continuous Delivery )
  • samtidigt fokus på IT løsningen, de understøttede processer, organisation og kompetencer