Ydelser

Vi har hjulpet kunder med en bred vifte af forskellige

projekter inden for IT understøttede forandringer.

Vores ydelsesområder omfatter:

VÆKST GENNEM FOKUS PÅ EKSISTERENDE KUNDER

Mersalg til eksisterende kunder er 3-5 gange mere sandsynligt end salg til en ny kunde. Med transformationen til servicebaserede forretningsmodeller skal livstidsværdien af en kunde realiseres over længere tid. Ændrede forretningsmodeller samt generelt øget konkurrence kræver et skift i fokus mod kunderne. Kundefastholdelse er blevet essentielt og outcome-baserede kundedialoger samt aktiv anvendelse data om virksomhedens ”installed base” er kritiske discipliner.

OPBYGNING AF CRM CAPABILITIES 

CRM er er et nøgleelement for virksomheders kundeorientering og sikring af fortsat vækst. Gode CRM capabilities sikrer, at al relevant information om kunden er tilgængelig og kan udnyttes i salgs-, service- og markedsføringssammenhæng. CRM er dog meget mere end et IT system - det omfatter også processer, organisation og kompetencer.

IT STRATEGISK RÅDGIVNING

IT er i dag en så integreret del af virksomhedernes infrastruktur, at alle nye forretningsinitiativer skal understøttes af IT. Virksomhedernes IT initiativer skal hele tiden balanceres så de understøtter forretningsstrategien.

Med en proaktiv indsats til IT strategisk planlægning undgås det at IT bliver et forsinkende led for virksomhedens forretningsinitiativer.

Vi bistår bl.a. med

 • Customer Success Management - Strategi og koncept

 • Implementering af CSM

 • Outcom Based Selling
 • Value Accelerator
 • Enabling Eustomer Insights

Vi bistår bl.a med

 • Udarbejdelse og forankring af CRM koncept
 • IT understøttelse af CRM koncept
 • CRM revitalisering/back on track
 • Enabling Customer Insight

Vi bistår bl.a. med

 • Etablering/revision af IT strategisk grundlag
 • Etablering af IT governance model
 • Etablering af porteføljestyring
 • Assessment af IT landskabet og understøttelse af forretningens behov
 • Effektivisering af IT funktioner og leveranceprocesser
 • Review af eksternt sourcede aftaler, herunder sundbedstjek på outsourcing

PROJEKT OG PROGRAMLEDELSE 

Der findes ikke mange rene IT projekter uden for IT afdelingen. Projekter med IT indhold er oftest igangsat med henblik på at skabe en forretningstransformation og skal styres effektivt for at komme i mål. Et solidt projektgrundlag og god projektledelse er nødvendige forudsætninger for dette.

Krav om hurtigere og flere leverancer fra IT kræver agilitet i projekt modellen

Vi bistår bl.a. med

 • Scoping af IT projekter/programmer
 • Anskaffelse af IT systemer
 • Projekt og programledelse af IT understøttede forandringsprojekter
 • Projekt audit