Projekt og programledelse

 

Der findes ikke mange rene IT projekter uden for IT afdelingen. Projekter med IT indhold er oftest igangsat med henblik på at skabe en forretningstransformation og skal styres effektivt for at komme i mål. Et solidt projektgrundlag og god program/projektledelse er nødvendige forudsætninger for dette.

Vores ydelseskoncepter omfatter bl.a.:

Anskaffelse af IT systemer/Outsourcede ydelser

 • Anskaffelse af det/de rette IT system til understøttelse af virksomhedens forskellige forretningsbehov, kan være en proces der kræver nogen ekspertise og erfaring.
 • Vi bistår med:
  • Anskaffelsesstrategi
  • Kravspecifikation
  • Udbudsprocessen
  • Implementeringsstrategi
  • Valg af software og implementeringspartner

Projekt audit

 • Hvis et eller flere projekter kommer i vanskeligheder, kan vi bistå med at gennemføre et kritisk review af projektet, men henblik på at få det på ret køl igen –eller i yderste konsekvens med at få det lukket ned, hvis det viser sig at projektet ikke længere er bæredygtigt

Scoping af IT projekter

 • Et gennemarbejdet projektgrundlag er nøglen til succes i projekter.
 • Projektgrundlaget danner udgangspunkt for den løbende scope-kontrol for projektet samt grundlag for kommunikation med projektets forskellige interessenter
 • Vi bistår med at få udarbejdet et solidt grundlag for projektet omfattende bl.a. projektomfang, -formål og -tilgang samt business case for projektet.

 

Projekt og programledelse af IT understøttede forandringsprojekter

 • Projektledelse af IT understøttede forandringsprojekter kræver erfaring og fokus på såvel det IT relaterede indhold som den organisatoriske implementering.
 • Vi kan bistå med en sikker projektgennemførelse på flere niveauer:
  • Sparringspartner for virksomhedens egne projektledere
  • Varetage projektledelsen på vegne af virksomheden
  • Udføre leverandør og kontraktstyring
  • Styring af virksomhedens aktiviteter