Vækst gennem eksisterende kunder


Med transformationen til servicebaserede forretningsmodeller, skal en kundes livstidsværdi skal realiseres over længere tid. Kundefastholdelse er blevet centralt for at kunne øge livstidsværdien på en kunden.

Sammen med generelt øget konkurrence fordrer det et skift med øget fokus på eksisterende kunder.

Forudsætningen for kundefastholdelse og succesfuldt mersalg er, at kunderne oplever succes med hvad der allerede er solgt og implementeret.


Vi mener at 3 discipliner er vigtige for at skabe en vækstmotor fra eksisterende kunder:


Aktiv styring af kundernes succes med implementerede løsninger

Outcome baserede kundedialoger

Aktiv anvendelse af data om kunden


Vores ydelseskoncepter der bl.a. omfatter:

Implementering af CSM

 • Vi bistår med at den definerede CSM-strategi og koncept bliver operationaliseret og organisatorisk implementeret.
 • Vi skaber at klar billede af kunderejsen og de forskellige touchpoints hen over kundens LAER livscyklus, evt. understøttet af ”playbooks” for de forskellige touchpoints samt klare roller, ansvar, processer og KPI’er.
 • Et godt CSM-koncept er datadrevet så en understøttende værktøjskasse samt relevant digitalisering implementeres skal implementeres.

Value Accelerator

 • Value Accelerator er en kundespecifik analyse, hvor vi i samarbejde med virksomheden og en konkret kunde afdækker urealiseret potentiale i anvendelse af virksomhedens løsninger og services.
 • Gennem en serie af målrettede workshops, interviews og surveys and interviews identificeres problemer og muligheder for at forbedret kundens anvendelse og outcome fra de leverede løsninger og services

Customer Success Management - strategi og koncept

 • CSM bidrager til at kunderne får det optimale ud af deres investering i de løsninger og services virksomheden tilbyder, og vi bistår med at udarbejde en operationel strategi og koncept for Customer Succes Management.
 • Det sikrer, at der hen over hele kundens livscyklus systematisk følges op på, at kunderne oplever at de ønskede outcomes realiseres og at der igangsættes aktiviteter for yderligere succes.

Outcome Based Selling

 • Med Outcome Based Selling og tilhørende værktøjskasse målretter vi kundedialoger til at være outcome fokuseret frem for ”features and functions”.

 • Salgsdialoger bygges op omkring veldefinerede outside-in Value Propositions, hvor benchmarking fra andre kunder inddrages.

 • Vi bruger process heatmaps til at kortlægge og visualisere

  kundernes oplevede outcomes, effektivitet og urealiseret potentiale i de forskellige steps af den proces/operating model som virksomhedens løsninger/services understøtter.

Enabling Customer Insights

 • Virksomheder opsamler store mængder af information og data om deres kunder og især kundernes installed base af virksomhedens produkter og hvordan de anvendes.
 • Ved systematisk at anvende denne information, kan salgsindsatsen mod eksisterende kunder optimeres og omdannes til konkrete leads og opportunities.
 • Informationen eksisterer ofte i CRM systemer men undertiden ligger hele eller dele af informationen spredt over flere systemer eller er ikke systematiseret.
 • Vi hjælper med at identificere relevant information og gøre den tilgængelig så den kan bruges målrettet salgsindsatsen overfor eksisterende kunder.